• 02
  • 04
  • 07
  • 08
  • 05
  • 06
  • 09
  • 03
  • 01

02
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์  ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังหอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ในบริเวณพื้นที่ของ  วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   ภายนอกคูเมืองด้านทิศตะวันตก ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทรงไทยประยุกต์...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

"04”

"07”