• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

ขลุ่ยทิพย์

04
icon360

ผลงาน :
ขลุ่ยทิพย์ (Musical Rhythm)
ศิลปิน :
นายเขียน ยิ้มศิริ
เทคนิค :
ประติมากรรมสำริด (Bronze)
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2492 (1949)
ขนาด :
55 x 38 เซนติเมตร (55 x 38 cm.)
ประวัติ :
ผลงานได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2492 Gold Medal (Sculpture) The 1st National Exhibition of Art.
เขียน ยิ้มศิริ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๔๖๕ ที่ธนบุรี ภายหลังจากจบชั้น ม.6 จากโรงเรียนอัมรินทร์โฆสิต ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม พ.ศ. 2493 ได้รับทุนกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาวิชาประติมากรรมที่ Chelsea School of Art ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้การดูแลและแนะนำของ Henry Moore เป็นเวลา 1 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้รับทุนจากรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาประติมากรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ ณ สถาบันศิลปะแห่งกรุงโรม (Academy of Fine Arts of Rome) ในปี พ.ศ. 2496 ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม พ.ศ. 2507 รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมสืบต่อจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2514 รวมอายุได้ 49 ปี
อ้างอิง :
หนังสือศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 (หน้า 62) หนังสือ 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

m zz04

icon360 2