• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

หม่อมราชวงศ์สาทิส กฤดากร

09
icon360

ผลงาน :
ม.ร.ว. สาทิส กฤดากร
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (คอร์ราโด เฟโรจี)
เทคนิค :
สำริด
ปีที่สร้างสรรค์ :
...
ขนาด :
สูง 30 เซนติเมตร
ประวัติ :
นอกจากผลงานการออกแบบรูปปั้นแบบร่างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชศาสตราจารย์ ศิลป์ ยังทำงานประติมากรรมแบบอื่นอีกประมาณ 60 รายการ (วิรุณ 2534 : 110) หนึ่งในจำนวนนั้นคือ ประติมากรรมภาพเหมือนบุคคล ที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกภายใน เป็นการแสดงออกของศิลปินในฐานะแจเจกชน แตกต่างจากงานออกแบบอนุสาวรีย์ ที่จำเป็นต้องทำตามความต้องการของราชการ (สุธี 2545 : 52)อ้างอิง : หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (Guide to The National Gallery, Bangkok)
อ้างอิง :
หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (Guide to The National Gallery, Bangkok)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

m zz09icon360 2