พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

สถานที่ตั้ง :
ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำบลหน้าเมือง  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25000

เวลาทำการ :
วันพุธ-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเข้าชม :
ชาวไทย 30 บาท 
ชาวต่างชาติ 150 บาท  
ภิกษุ  สามเณร  นักบวช  นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ  
คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ทหารผ่านศึก  
ผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป  เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์/โทรสาร  037-211-586