head 2018 13icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพิมพ์
แบบศิลปะ :
...
ชนิด : 
...
ขนาด :
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
สภาพ :
...
ประวัติ :
...
ที่มา :
ได้จากวัดมหาธาตุ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

ramkhamhaeng model 2018 13icon360 2