เศียรพระพุทธรูป

Qr 13icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
เศียรพระพุทธรูป
แบบศิลปะ :
ศิลปะสุโขทัย
ชนิด : 
ปูนปั้น
ขนาด :
สูง 34 เซนติเมตร กว้าง 20 เซนติเมตร
อายุสมัย :
พุทธศตวรรษที่ 19-20
สภาพ :
ชำรุด พระเกตุมาลาหักหาย เม็ดพระศกหลุดบางส่วน
ลักษณะ :
เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น มีอุษณีษะทรงกรวยปลายตัด ขมวดพระเกศาเป็นก้นหอย ไรพระศกเป็นเส้นระหว่างเม็ดพระศกกับพระนลาฏ พระนลาฏกว้าง พระขนงโค้ง พระเนตรโตเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง มีเส้นขอบเป็นร่องพระเนตรและรอบพระโอษฐ์ พระโอษฐ์เป็นกระจับ พระหนุเป็นปมลักษณะพระอุษณีษะทรงกรวยปลายตัด ไรพระศกแสดงด้วยเส้นแถบ และเส้นขอบรอบพระเนตรและพระโอษฐ์เหล่านี้เป็นลักษณะที่เป็นแบบนิยมของศิลปะหริภุญไชย แสดงอิทธิพลขอศิลปกรรมหริภุญไชยที่มีต่อสุโขทัย
ประวัติ :
ได้จากวัดพระพายหลวง นอกเมืองโบราณสุโขทัยทางด้านทิศเหนือ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR13
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

b m01icon360 2

 

b m01
icon zoom 2