จาน (เครื่องลายคราม)

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
จาน (เครื่องลายคราม)
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์ (แบบจีน) สมัยราชวงศ์ชิง
ชนิด : 
ดินเผาเคลือบ
ขนาด :
ปากกว้าง 15 เซนติเมตร, สูง 3 เซนติเมตร
อายุสมัย :
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 25
ลักษณะ :
จาน เขียนลวดลายดอกไม้สีน้ำเงินพื้นสีขาว
สภาพ :
สมบูรณ์
ประวัติ :
นางสาวลิลลี่   โกยะวาทิน  ร้านนครศิลป์  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2