ชามทรงสูง

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ชามทรงสูง
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์ (แบบจีน)
ชนิด : 
ดินเผาเคลือบ
ขนาด :
ปากกว้าง 17.2 เซนติเมตร, สูง 6.3 เซนติเมตร
อายุสมัย :
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 25
ลักษณะ :
ชามทรงสูง ขอบปากหยัก ภายในเคลือบสีเขียว รอบชามเขียนลวดลายดอกไม้สีเหลือง สีชมพู สีเขียว
สภาพ :
ชำรุด ขอบล่างมีรอยซ่อม บริเวณก้นมีรอยร้าว
ประวัติ :
...
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2