หม้อยาจีน

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
หม้อยาจีน
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
ดินเผาเคลือบ
ขนาด :
ปากกว้าง 10.2 เซนติเมตร, สูง 13.7 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
มีชิ้นส่วนแบ่งเป็น 3 ชิ้น (ตัวหม้อ , ฝาชั้นใน , ฝาชั้นนอก) ลายคราม บอกเล่าวิถีชีวิตชาวจีน
สภาพ :
สมบูรณ์
ประวัติ :
นายสมชัย   สมันตรัฐ  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2