• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี (2)

05
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี (Prof. Silpa Bhirasri)
ศิลปิน :
สนั่น ศิลากรณ์ (Sanan Silakorn)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2499 (1956)
เทคนิค:
ดินเผา( Bakedclay)
ขนาด :
สูง 28.5 เซนติเมตร ( H. 28.5 cm.)
ประวัติ :
สนั่น ศิลกรณ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ.2462 ที่กรุงเทพฯ ศึกษาศิลปะที่ โรงเรียนประณีตศิลปกรรม (แผนกปั้น) ภายหลังเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร และสอยที่คณะจิตรกรรมและปติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความแม่นยำในวิชาวาดเส้น กายวิภาควิทยา คน-สัตว์ และมีความสามารถสูงในวิชาประติมากรรม มีผลงานประติมากรรมอนุสาวรีย์สำคัญมากมาย อาทิเช่นอนุสาวรีย์ท้าวเทพตรีและท้าวศรีสุนทร ที่ ภูเก็ต อนุสาวรีย์วีรชนไทยที่นครศรีธรรมราช อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงที่สุโขทัยและเป็นผู้ปั้นอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

m s05okicon360 2

z s05okicon zoom 2