• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

ลูกไก่ชน

05
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ลูกไก่ชน (Chick)
ศิลปิน :
ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ (Paitun Muangsomboon)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2487 (1953)
เทคนิค :
สำริด (Bronze)
ขนาด :
สูง 29 เซนติเมตร (H.29 cm.)

 

m s04okicon360 2

z s04ok

 icon zoom 2