• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

กล้องถ่ายรูป

08
icon360icon zoom

 

ประวัติ :
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ใช้เพื่อการพัฒนากับทั้งสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ให้ออกมาเป็นต้นแบบอันทรงคุณค่ามากมาย ปัจจุบันกล้องถ่ายรูปดังกล่าวนี้ได้นำมาจัดแสดงไว้ในตู้จัดแสดงตู้ที่ 2 โดยจัดแสดงร่วมกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับงานศิลปะ และของใช้อื่นๆ ของท่าน ภายในห้องจัดแสดงห้องแรก ซึ่งอยู่โซนด้านหน้าภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

 m s08ok

icon360 2

z s08ok

 icon zoom 2