• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

10
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (Krom Bhraya Damrongrachanupab)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)
เทคนิค :
สำริด (Bronze)
ขนาด :
สูง 12.5 เซนติเมตร (H.12.5 cm.)

 

 m s10ok

icon360 2

z s10ok

 icon zoom 2