• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

ภาพวาดในห้องนิทรรศการ

11
icon zoom

 

ประวัติ :
นี่เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะ ที่ถูกนำมาจัดแสดง โดยแขวนไว้กับกรอบรูปอื่นๆ ในโซนด้านหน้าของห้องจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

 

13

 icon zoom 2