• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

ต้นไม้แห่งชีวิต

12
icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ต้นไม้แห่งชีวิต (Tree Of Life)
ศิลปิน :
อนิก สมบูรณ์ (Anix Somboon)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2494 (1951)
เทคนิค :
สำริด ( Bronze)
ขนาด :
สูง 74 เซนติเมตร ( H. 74 cm.)
ประวัติ :
อนิก สมบูรณ์ เกิดปี พ.ศ.2475 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มศึกษาศิลปะที่ โรงเรียนเพาะช่าง และในปี พ.ศ.2495 ศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับราชการเป็นครูตรีที่โรงเรียนศิลปศึกษา จากนั้นมาเป็นอาจารย์สอนที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

08

icon zoom 2