• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

อิสซาเบลา วิเวียนี

13
icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
อิสซาเบลา วิเวียนี (Isabella Vivianni)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2478 (1935)
เทคนิค :
หล่อปลาสเตอร์ (Plaster)
ขนาด :
สูง 35 เซนติเมตร (H.35 cm.)

 m s11ok

 icon360 2