• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

โรมาโน วิเวียนี (2)

05
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
โรมาโน วิเวียนี (Malini Bhirasri)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Romano Viviani)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2473 (1930)
เทคนิค :
หล่อปลาสเตอร์ (Plaster)
ขนาด :
สูง 27 เซนติเมตร (H.27 cm.)

m s03okicon360 2

z s03ok

 icon zoom 2