• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

เศียร พระบรมรูปรัชกาลที่ 9

17
icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
เศียร พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 (พระพักตร์) (Head of King Rama IX)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)
ปีพุทธศักราช: 
ปี พ.ศ. 2505 (1962)
เทคนิค:
หล่อปลาสเตอร์ (Plaster)
ขนาด :
สูง 35 เซนติเมตร (H.35 cm)

 m s15ok
icon360 2