พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

สถานที่ตั้ง :
๒๑๗  ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  83110

เวลาทำการ :
เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์  เวลา  09.00 น. ถึง 16.00 น.
ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียมเข้าชม :
ชาวไทย        20  บาท
ชาวต่างชาติ 100  บาท
ยกเว้นพระภิกษุ  สามเณร  นักเรียน  นักศึกษาในเครื่องแบบและอาสาสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์  076-379895-7  โทรสาร. 076-379897

01

"04”

"07”