การบริการ

บริการฝ่ายบริการการศึกษา
บริการนำชมเป็นหมู่คณะ โดยการนัดหมาย
บริการสื่อโสตทัศนศึกษา โดยการนัดหมาย
บริการให้ยืมนิทรรศการหมุนเวียน โดยการนัดหมาย
บริการให้ยืมภาพถ่าย โดยการนัดหมาย
บริการห้องสมุด วันเสาร์ - อาทิตย์ หรือโดยการนัดหมาย

บริการนำชมภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มสตรีอาสาสมัคร

ภาษาอังกฤษ       นำชมเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและพระพุทธศาสนา
                      ทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เวลา 9.30 น.
ภาษาฝรั่งเศส      นำชมเรื่องศิลปะก่อนไทยและศิลปะไทย
                      ทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เวลา 9.30 น.
ภาษาเยอรมัน      นำชมเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมไทย
                      ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 น.
ภาษาญี่ปุ่น         นำชมเรื่องวัฒนธรรมไทย, เครื่องถ้วย และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
                      ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 9.30 น.
                      นำชมเรื่องศิลปะก่อนไทยและศิลปะไทย
                      ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน เวลา 9.30 น.

อัตราค่าเข้าชม  
บัตรปลีก  คนไทย 30 บาท   ชาวต่างประเทศ 200 บาท
บัตรรวม คนไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 350 บาท
** บัตรรวมสามารถเข้าชม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
 เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ

ติดต่อ
ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-224-1370 โทรสาร : 02-224-9911
ฝ่ายบริการการศึกษา : 02-224-1333 โทรสาร : 02-224-1404
ฝ่ายวิชาการ : 02-224-1402 โทรสาร : 02-224-1402

เวลาทำการ 09.00 - 16.00น.
ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเดินทาง
• รถประจำทาง : 3  6  9  15  19  30  32  33  39  43  47  53  59  60  65  70  80  82  91  123  201  203
• รถปรับอากาศ : 1  8  25  506  507  512 สาย38  39  82
• ท่าเรือ : เรือด่วนเจ้าพระยาลงที่ ท่าช้าง