ติดต่อเรา

ที่ตั้ง :
ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ
ตรงข้ามสนามหลวง
โทรศัพท์ :
02-224-1370
โทรสาร : 02-224-9911
ฝ่ายบริการการศึกษา :
02-224-1333
ฝ่ายวิชาการ :
02-224-1404
02-224-1402
02-224-1402
เวลาทำการ :
09.00 - 16.00น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์