วัตถุที่จัดแสดง

QR Code วัตถุหมุน

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

อาคารมหาสุรสิงหนาท

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์

นิทรรศการพระบิดาแห่งการอนุรักษณ์มรดกไทย

วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น

นิทรรศการพุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ