พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

สถานที่ตั้ง :
ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ :
เปิด : วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิด : วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม :
ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท
ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ (ชาวไทย) ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ :035-251586
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม