ถ้วยลายคราม

head 2018 12icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
ถ้วยลายคราม
แบบศิลปะ :
...
ชนิด : 
...
ขนาด :
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
สภาพ :
...
ประวัติ :
...
ที่มา :
ได้จากการขุดแต่งวัดอาวาสใหญ่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 31 มีนาคม 2534
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

kamphaengphet model 2018 12icon360 2