นิทรรศการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นอาคารแฝด 2 ชั้น พื้นที่ภายในรวม 3,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณโบราณสถานค่ายเนินวง ซึ่งเป็นป้อมค่ายโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อรับศึกญวนในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ได้แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 ห้อง

ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ

TH 01

จัดแสดงเรื่องการพาณิชย์นาวีในสมัยโบราณ เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณ สินค้า จัดแสดงโดยใช้เรือสำเภาจำลองขนาดเท่าจริง จำลองสภาพของสินค้า ตลอดจนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในเรือที่มิใช่เป็นเพียงพาหนะ แต่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขา นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงของมีค่า อาทิ จี้ทองคำฝังพลอยแดง และกำไลข้อมือทองคำ ซึ่งพบจากแหล่งเรือจมบริเวณอ่าวไทย

ห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

TH 02

แสดงเรื่องราว เทคนิคการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ ตั้งแต่โบราณคดีใต้น้ำคืออะไร แตกต่างจากโบราณคดีบนบกอย่างไร โดยการจำลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ วิธีการทำงาน ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ

TH 03

แสดงให้เห็นการเก็บรักษาโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งอื่นๆ จะไม่มีบุคคลภายนอกเคยได้เห็นมากนัก เนื่องจากคลังเก็บโบราณวัตถุมักจะเป็นห้องอยู่ภายในอาคาร แต่ที่นี่จะมีบางส่วนที่เปิดเป็นช่องกระจกให้มองเห็นภายในได้

ห้องจัดแสดงเรือและวิถีชีวิตชาวเรือ

TH 04

จัดแสดงเรื่องของเรือในประเทศไทยว่ามีเรือชนิดใดบ้าง เรือแบบใดใช้กันอยู่ในแถบใด แสดงโดยเรือจำลองที่ทำย่อส่วนตามจริง เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักเรือที่บางชนิดก็เคยได้ยินชื่อ แต่ก็ยังไม่เคยเห็นว่าแท้จริงแล้วมีลักษณะเช่นไร

ห้องของดีเมืองจันท์

TH 05

กล่าวถึงเมืองจันทบุรีว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ที่จันทบุรี การก่อตั้งเมือง เหตุการณ์สำคัญและเรื่องของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของจันทบุรี นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และของดีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี

ห้องบุคคลสำคัญ

TH 06

ในห้องนี้จะแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เส้นทางเดินทัพเมื่อคราวรวมพลที่จันทบุรี เพื่อเชิดชูพระมหาวีรกรรมของพระองค์