• 03
  • 06
  • 08
  • 07
  • 09
  • 05
  • 04
  • 02

02
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด  ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก ตามดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งต้องการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ซึ่งในช่วงเวลานั้นกรมศิลปากร มีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง โดยเฉพาะการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งใหม่ในจังหวัดที่ยังไม่มีพิพิธภัณฑสถาน จึงได้มีการนำเอาแนวความคิดทั้งสองส่วนมาผสมผสานกัน และจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด....

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

"04”

"07”