ติดต่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

สถานที่ตั้ง :
ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เวลาทำการ :
วันทำการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
ปิด : วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียมเข้าชม :
ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท
นักเรียน นักศึกษา นักบวช ผู้สูงอายุ และผู้ได้รับสิทธิยกเว้น ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 043-514456 ต่อ 101
โทรสาร : 043-514456 ต่อ 112
Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด