การจัดแสดง

e01

43 4

          องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร ได้พิจารณามอบรางวัลมรดกทางทะเลขององค์กรเรือโลก แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2539 คณะกรรมการขององค์การฯ ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลโลกประจำปี ค.ศ.1992 แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เหรียญรางวัลมรดกทางทะเลโลกประจำปี ค.ศ.1992
 43 3
ดวงตราไปรษณียากร ชุด เรือพระที่นั่ง มีทั้งหมด 4 ดวง ประกอบไปด้วย- ชุดที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี วันแรกจำหน่าย 7 พฤศจิกายน 2539 ภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 9 บาท พิมพ์ที่ บริษัท เฮลิโอคูร์วัวซิเอร์ เอส.เอ. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พิมพ์แบบโฟโต้กราวูร์
- ชุดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ วันแรกจำหน่าย 13 พฤศจิกายน 2540 ชนิดราคา 9 บาท พิมพ์ที่ บริษัท เฮลิโอคูร์วัวซิเอร์ เอส.เอ. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พิมพ์แบบโฟโต้ กราวูร์
- ชุดเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช วันแรกจำหน่าย 15 พฤศจิกายน 2543 ชนิดราคา 9 บาท พิมพ์ที่ บริษัท โจ เอ็นเช้ดเด้ แสตมป์ ซีเคียวริตี้ พริ้นเตอร์ บี.วี. ประเทศเนเธอร์แลนด์ พิมพ์แบบโฟโต้ กราวูร์
- ชุดเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ วันแรกจำหน่าย 15 พฤศจิกายน 2544 ชนิดราคา 9 บาท พิมพ์ที่ บริษัท เดอะเฮ้าส์ ออฟ เควสต้า ประเทศอังกฤษ พิมพ์แบบโฟโต้กราวูร์
 43 2
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 1 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร น้ำหนัก 7 กรัม ลักษณะเป็นเหรียญกลมขอบเฟือง ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2519 ออกแบบโดย นางสาวสุภาพ  อุ่นอารีย์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

 43 1
ธนบัตร แบบที่ 10 ชนิดราคา 100 บาท ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชเป็นภาพประธาน ส่วนด้านหลังเป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ พิมพ์สอดสีหลายสีและพิมพ์เส้นนูนสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสี ธนบัตรแบบสิบมีเพียงชนิดราคาเดียว พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มออกใช้เมื่อพุทธศักราช 2511