พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

pano 01

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี แต่เดิมเป็นอู่เรือเก่า  ได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ พุทธศักราช 2517  จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9  เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย  เรือเอกชัยเหินหาว  เรือครุฑเหินเห็จ  เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์

อู่เรือเล็ก

pano 02

อู่เรือเล็ก
       เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งใช้ในการเก็บรักษาเรือพระราชพิธีจำนวนหนึ่ง อู่เรือแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือ ซึ่งก็ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีมากนัก  
       ท่านสามารถศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่จริงผ่านระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum เพื่อศึกษารายละเอียดของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ก่อนไปเยี่ยมชม