กลองชนะเงิน

m03icon360

            มีรูปร่างและส่วนประกอบเช่นเดียวกับกลองแขกและกลองมลายู แต่ตัวกลองสั้นและอ้วนกว่ากลองทั้งสอง ดังกล่าวตามลำดับ  จุดเด่นคือมีการทาสีเงิน  เขียนลายไว้ที่ตัวกลองและที่หน้ากลองด้วย เวลาตีใช้ไม้งอโค้งตีเหมือนกลองมลายูแต่เดิมคงใช้กลองชนิดนี้ตีเป็นจังหวะ ในการฝึกหัดเพลงอาวุธสำหรับทหาร จึงเรียกชื่อว่า "กลองชนะ" เพื่อเป็นมงคลนิมิตแก่กองทัพ  ในขบวนพยุหยาตราชลมารคจะประกอบด้วยกองชนะ 4 สี ได้แก่

          กลองชนะทอง
          กลองชนะเงิน
          กลองชนะเขียวลายเงิน
          กลองชนะแดงลายทอง

m b02ok
icon360 2