นิทรรศการ

ห้องข้อมูลข่าวสาร

เป็นห้องสำหรับบริการค้นคว้าข้อมูล เอกสารด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการบริการชุมชน

ห้องภูมิหลังเมืองสตูล

TH 01

จัดแสดงเรื่องราวภูมิหลังเมืองสตูลด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองสตูล วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยซาไก และเรื่องราวของเกาะตะรุเตา โดยการจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสตูล ตัวอย่างทรัพยากรแร่ของจังหวัดและฉากจำลองเหตุการณ์สำคัญ

ห้องประชาสัมพันธ์

TH 02

เป็นห้องสำหรับจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก

ห้องวิถีชีวิตชาวสตูล

TH 03

จัดแสดงวิถีชีวิตชาวสตูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ชีวิตชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะ การทำภาชนะดินเผาแบบโบราณที่บ้านย่านซื่อ อำเภอควนโดน ชีวิตชาวประมงที่บ้านตำมะลัง โดยการจัดแสดงด้วยสื่อต่างๆประกอบด้วย หุ่นจำลองแสดงภาพวิถีชีวิต เครื่องฉายวีดีทัศน์พร้อมระบบเสียง

ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ การบรรยาย คณะผู้เข้าเยี่ยมชม

ห้องบ้านเจ้าเมือง

TH 04

จัดแสดงอัตชีวประวัติของพระยาภูมินารถภักดี เจ้าเมืองสตูล ผู้สร้างอาคารคฤหาสน์กูเด็น จัดแสดงแบบเครื่องใช้ตามแบบที่เคยใช้ในสมัยพระยาภูมินารถภักดี โดยจัดแสดงออกเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมห้องนอน มุมพักผ่อน มุมห้องทำงานและมุมห้องอาหาร เป็นต้น

ห้องเรือนชานชาวบ้านสตูล

TH 05

จัดแสดงแบบบ้านจำลองของชาวบ้านสตูล โดยจัดแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้านต่าง ๆ เช่น ห้องครัว ห้องนอน และพื้นที่เอนกประสงค์ เป็นต้น

ห้องรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น

TH 06

จัดแสดงชุดรับแขกร่วมสมัย โดยจัดสร้างขึ้นใหม่ให้มีลักษณะสอดคล้องกับรูปแบบอาคาร

ห้องวัฒนธรรมชาวไทย - มุสลิม

TH 07

จัดแสดงตู้หุ่นจำลองแสดงการละเล่นของชาวไทยมุสลิม จำลองแสดงภาพโรงเรียนปอเนาะ มุมจัดแสดงพิธีละหมาด พิธีการเข้าสุนัต หุ่นจำลองพิธีนิกะฮ์ (แต่งงาน)

ส่วนชั้นดาดฟ้าและโรงอาหาร
เป็นส่วนจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม