กระปุกทองเหลือง

head m03 1icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กระปุกทองเหลือง
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
ทองเหลือง
ขนาด :
ปากกว้าง 6.5 เซนติเมตร, สูงฝา 9.5 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
กระปุกทองเหลืองพร้อมฝาปิด
สภาพ :
ชำรุด
ประวัติ :
นายสมาน – นางบังอร  ทุ่งหว้า  บ้านเลขที่ 10  ถนนคูหาประเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 3 1icon360 2

satun zoom 2017 3 1
icon zoom 2