กระปุกทองเหลือง

head m03 2icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กระปุกทองเหลือง
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
ทองเหลือง
ขนาด :
ปากกว้าง 5.8 เซนติเมตร, สูงฝา 6.2 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
กระปุกทองเหลือง ฝามีปุ่มจับ ขูดลายเป็นเส้นวงกลมรอบฝา
สภาพ :
ชำรุด
ประวัติ :
นางเพิ่มสุข  ณ  นคร  (สมันตรัฐ) บ้านเลขที่ 113  ถนนตำมะหงงอุทิศ  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 3 2icon360 2

satun zoom 2017 3 2
icon zoom 2