ซองพลูทองเหลือง

head m02icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ซองพลูทองเหลือง
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
ทองเหลือง
ขนาด :
ยาว 7.2 เซนติเมตร,  กว้าง 4.9 เซนติเมตร, สูง 9.1 เซนติเมตร
อายุสมัย :
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 25
ลักษณะ :
ซองพลูทองเหลือง ฉลุลายเป็นรูปทรงเรขาคณิต
สภาพ :
ชำรุด ลวดลายแตก บุบ
ประวัติ :
ประวัติ นางเพิ่มสุข ณ นคร (สมันตรัฐ) บ้านเลขที่ 113 ถนนตำมะหงงอุทิศ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2