สุหร่าย

head m07icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
สุหร่าย
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
โลหะ
ขนาด :
ฐานสูง 5.9 เซนติเมตร, สูง 23.8 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
สุหร่าย คอยาว แบ่งช่วงคอเป็นตอนๆ 5 ตอน ตอกลวดลายเป็นเครือเถาว์ ส่วนฐานมีลักษณะเป็นเชิงพานสำหรับใส่น้ำ ตอกลวดลายเครือเถาว์โดยรอบ 
สภาพ :
ชำรุด รอยต่อที่ฐานมีรอยร้าว
ประวัติ :
คุณคอซัลลี  ปิติเศรษฐ์  บ้านเลขที่ 48/20  ถนนสตูลธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 07icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2