กาน้ำ

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กาน้ำ
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
โลหะ
ขนาด :
ปากกว้าง 7.2 เซนติเมตร, สูงรวมฝา 27 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
กาน้ำขูดลายพันธุ์พฤกษา ฝามีตัวน็อตต่อให้ติดกับมือจับ พวยกามีลักษณะโค้ง ปากแหลมเรียว
สภาพ :
สมบูรณ์
ประวัติ :
คุณเตือนใจ  โคนันท์  บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 1  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2