ถ้วยกาแฟ

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ถ้วยกาแฟ
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์ (แบบยุโรป)
ชนิด : 
ดินเผาเคลือบ
ขนาด :
ปากกว้าง 7 เซนติเมตร, สูง 6 เซนติเมตร, จานรอง ปากกว้าง 12.5 เซนติเมตร, สูง 1.5 เซนติเมตร
อายุสมัย :
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25
ลักษณะ :
ถ้วยกาแฟพร้อมจานรองสีน้ำตาล หูจับเป็นรูปกิ่งไม้    มีใบไม้ติดอยู่รอบนอกถ้วย ข้างถ้วยสลักอักษรจีนทั้งสองด้าน จานรองพื้นด้านในสีขาวด้านนอกสีน้ำตาล
สภาพ :
สมบูรณ์
ประวัติ :
นายเกียรติศักดิ์   อังศุภานิช  บ้านเลขที่  197 – 199  ถนนหัตถรรมศึกษา  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2