จาน

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
จาน
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์ (แบบจีน ราชวงศ์ชิง)
ชนิด : 
ดินเผาเคลือบ
ขนาด :
ปากกว้าง 20.5 เซนติเมตร, สูง 3.5 เซนติเมตร
อายุสมัย :
ปลายศตวรรษที่ 24
ลักษณะ :
จาน เขียนลายปลาสีน้ำเงิน ภายในตัวปลาเขียนด้วยสีน้ำตาล ขีดเป็นเส้นๆ ลายตัด ก้นไม่เคลือบ   
สภาพ :
สมบูรณ์
ประวัติ :
นางสาวลิลลี่   โกยะวาทิน  ร้านนครศิลป์  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2