ชาม

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ชาม
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
ดินเผาเคลือบ
ขนาด :
ปากกว้าง 5.4 เซนติเมตร, สูง 7.1 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
ภายในเขียนลายเส้นและต้นหญ้าสีน้ำเงิน ใบไม้สีน้ำตาล กลางชามเขียนลายไก่
สภาพ :
ไม่สมบูรณ์  ขอบบิ่นและมีรอยร้าว
ประวัติ :
พระครูบัณฑิตานุวัตร  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2547
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2