กริช

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กริช   
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
โลหะ , ไม้
ขนาด :
ยาวพร้อมปลอก 46 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
กริช ด้ามหัวนก คมกริชแหลมตรง
สภาพ :
ชำรุด ปลายกริชแหว่ง สนิมจับ ด้ามหลุดมีรอยซ่อมแซม
ประวัติ :
นายพิฑูรกัลยาศิริ  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2