กริช

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กริช
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
โลหะ , ไม้
ขนาด :
ยาวพร้อมปลอก  42 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
กริช ด้ามหัวนก คมกริชโค้งงอเป็นคด
สภาพ :
ชำรุด ปลายกริชหักหายไป คมแหว่ง ด้ามแตกมีรอยซ่อม
ประวัติ :
นายสนธิ  ศรีกรด  บ้านเลขที่ 89  ถนนสตูลธานี  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2