กระเป๋าทองเหลือง

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กระเป๋าทองเหลือง
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
ทองเหลือง
ขนาด :
กว้าง 17.5 เซนติเมตร, ยาว 23.5 เซนติเมตร, สูง 27.8 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
กระเป๋าทองเหลือง หิ้วด้านบนตอกลายเรขาคณิต ฝาปิดมีปุ่มกลมจับตอกลายดาวบนกลีบบัว ส่วนกลางฝาฉลุลายเครือเถาว์ ส่วนล่างตอกเป็นลายกลีบบัว ตัวกระเป๋าฉลุและตอกลายเครือเถาว์โดยรอบ
สภาพ :
ชำรุด หูหิ้วมีรอยซ่อมแซม กระเป๋าบุบโดยรอย
ประวัติ :
คุณวัลลี  หลังปูเต๊ะ  บ้านเลขที่ 48/20  ถนนสตูลธานี  ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2