จาน

head m20icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
จาน
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์ (แบบยุโรป)
ชนิด : 
ปากกว้าง 20 เซนติเมตร, สูง 2 เซนติเมตร
ขนาด :
ดินเผาเคลือบ
อายุสมัย :
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25
ลักษณะ :
จาน เคลือบสีขาว ขอบปากเขียนเส้นด้วยสีทองโดยรอบและขอบปากด้านในพิมพ์คำว่า  TONGWA   ด้วยอักษรสีทอง
สภาพ :
ชำรุด  ขอบนอกมีรอยกระเทาะ
ประวัติ :
ตนกูอัมบนซูเรีย (ตัวแทนตระกูลตนกูมาแฮรัน) รัฐกลันตัน ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2