ไห 4 หู

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ไห 4 หู   
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์ (แบบจีน)
ชนิด : 
ดินเผาเคลือบ   
ขนาด :
ปากกว้าง 11 เซนติเมตร, สูง 28.5 เซนติเมตร
อายุสมัย :
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ต้นศตวรรษที่ 25
ลักษณะ :
ไห 4 หู เคลือบเขียว ไหล่เขียนเส้นรอบวงใต้เส้นรอบวงเขียนเป็นลายดอกไม้โดยรอบ ลักษณะสมบูรณ์ มีหูครบทั้ง 4 หู ก้นไหไม่เคลือบ   
สภาพ :
สมบูรณ์
ประวัติ :
นางสาวลิลลี่  โกยะวาทิน  ร้านนครศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2