จำปา

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
จำปา
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
เหล็ก
ขนาด :
กว้าง 30 เซนติเมตร, สูง 20 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
จำปา  ทรงกลมมีหูจับทั้งสองข้าง ภายในแบ่งออกเป็น 8 ซี่
สภาพ :
สมบูรณ์
ประวัติ :
...
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2