กาน้ำทองเหลือง

head m08icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กาน้ำทองเหลือง
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
ทองเหลือง
ขนาด :
ปากกว้าง 9.5 เซนติเมตร, สูง 25 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
กาน้ำทองเหลือง หูหิ้วด้านบนมีลวดลายเครือเถาว์ ฝาปิดมีปุ่มจับจากฐานหูหิ้วฉลุลายเครือเถาว์ติดกับพวยกา
สภาพ :
ชำรุด ฝาทะลุและมีรอยบุบ ปุ่มจับหัก มีร่องรอยการซ่อมแซม
ประวัติ :
นายปลื้ม – นางจินดา   ศรีหิรัญ   บ้านเลขที่ 139  ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2