ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
กรมศิลปากร ถนนหน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/ โทรสาร  0- 2223- 6162

เปิดบริการ​ วันจันทร์ – ศุกร์
​​เวลา 09.00 – 16.00 น.
​​(ปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
อัตราค่าเข้าชม​​ไม่เสียค่าธรรมเนียม