pano 01
** ระบบต้อนรับอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยแนะนำให้ผู้สนใจได้ความรู้ได้ทราบความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

pano 02
** ด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของกรมศิลปากร สังเกตง่ายๆ ใกล้ๆ กับสนามหลวง

pano 03

** นิทรรศการภายในห้องจัดแสดง  ผู้สนใจสามารถคลิกหรือสัมผัสที่ภาพ เพื่อชมการจัดแสดงนิทรรศการ และเพื่อดูสิ่งแวดล้อมภายในห้องทำงานที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ใช้เพื่อการพัฒนากับทั้งสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ให้ออกมาเป็นต้นแบบอันทรงคุณค่ามากมาย   ภายในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์