• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

โรมาโน วิเวียนี (1)

05
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
โรมาโน วิเวียนี (Romano Viviani)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2476 (1933)
เทคนิค :
สำริด (Bronze)
ขนาด :
สูง 27 เซนติเมตร (H.27 cm.)

m s02ok

icon360 2

z s02ok

icon zoom 2