• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

เครื่องพิมพ์ดีด

06
icon360icon zoom

 

ประวัติ :
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ใช้เพื่อการบันทึกการพัฒนากับทั้งสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ให้ออกมาเป็นต้นแบบอันทรงคุณค่ามากมาย ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดของท่านถูกนำมาจัดแสดงไว้บนโต๊ะทำงานด้านใน โดยจัดแสดงร่วมกับกรอบรูปของท่าน รูปปั้นโรมาโน วิเวียนี รูปปั้นของท่าน เครื่องเล่นแผ่นเสียง และของใช้อื่นๆ ของท่าน ภายในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

 m s07ok

icon360 2

z s07ok
icon zoom 2